ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

           วันที่ 13 มี.ค. 56 บาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียนพร้อมทั้งรองผู้อำนวยการและพนักงานทุกคน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่สำนนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จำกัด (อจท.)โดยมี คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด โดยมีคุณวรสิทธิ์ เทวอักษร กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี การศึกษาดูงานครั้งนี้ ศูนย์ฯได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ทั่งในเรื่องของกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือ และระบบการบริหารจัดการที่ดีของสำนักพิมพ์ฺ 

      

    

    

   

  

    

   

  

  

  

ณ บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด โดยคุณวรสิทธิ์ เทวอักษร กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกัน

 

ณ สำนักพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด(อจท.) โดยคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกัน