ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

new 1ประกาศเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

new 1ประกาศสำนักงานเลขาธิการฯเรื่องการกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2563

new 1 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

new 1สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

 new 1แนวข้อสอบซาเลเซียนรวมวิชา ระดับชั้น ป.1 - ม.3