ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 IMG 7105

วันที่5 - 6  ตุลาคม 2562  ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน(ศูนย์ข้อสอบ) จัดการประชุมสร้างข้อสอบร่วมโรงเรียนเครือซาเลเซียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตรวจสอบคุณภาพข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยครูผู้ชำนาญการจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียนเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ ณ อาการไมเกิ้ล รัว โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

IMG 7060 IMG 7085

IMG 7099 IMG 7105

IMG 7107 IMG 7110

IMG 7111 IMG 7113

IMG 7115