ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

ทมงานศนยฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างข้อสอบ Online" โดยมีบาทหลวงนพพร ยอแซฟ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อครูในเครือซาเลเซียนที่ออกข้อสอบให้กับศูนย์ข้อสอบ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกข้อสอบ Online สามารถปฏิบัติและสร้างข้อสอบ Online ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากทางศูนย์ข้อสอบได้มีการประเมินผลการเรียนการสอน และวิเคราะห์ข้อสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายปีจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบคลังข้อสอบอย่างแท้จริง ดังนั้นศูนย์จึงริเริ่มโครงการอบรมครูในการสร้างข้อสอบ Online ขึ้นเพื่อจะได้รองรับระบบที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตต่อไป 

IMG 3568  IMG 3586 IMG 3605

IMG 3607 IMG 3617 IMG 3620

IMG 3604 IMG 3658

 IMG 3656  IMG 3660

 IMG 3663 IMG 3671

IMG 3672 IMG 3690

IMG 3739 IMG 3704

IMG 3707 IMG 3712 IMG 3716 IMG 3717

IMG 3724 IMG 3731 IMG 3734