ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

IMG 8898

 

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน(ศูนย์ข้อสอบ) จัดการประชุมสร้างข้อสอบร่วมโรงเรียนเครือซาเลเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยครูผู้ชำนาญการจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียน เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ ณ อาคารไมเกิ้ลรัว โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

 

IMG 8834 IMG 8839 IMG 8840 

IMG 8841 IMG 8859 IMG 8891

IMG 8896 IMG 8902 IMG 8905

IMG 8927 IMG 8928