ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

20170519 111640

 

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 พนักงานศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน ยินดีต้อนรับ บาทหลวงนพพร ยอแซฟ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ท่านมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โอกาสนี้ทางศูนย์ฯจึงจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนงานตลอดปีการศึกษา ณ ห้องทำการศูนย์ฯ อาคารไมเกิ้ลรัว ชั้น 2 

20170519 111701

 

20170519 111710

 

20170519 111748