ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ฮองกง

 

   วันที่ 11 ต.ค. 58 - 13 ต.ค. 58 บาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล ผอ.ศูนย์ฯ จัดทริปให้พนักงานศูนย์ฯได้พักผ่อนและศึกษาดูวัฒนธรรมของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเก๊า (ฮ่องกง-มาเก๊า)

1444823384587 1

1444821250437 41444901528425 5

1444901529981 620151012 115814 12

20151011 173505 820151012 151930 9

1444821351547 71444832685569 11

14453857719 13